Regler

Regler - vilkår - betingelser


Det med småt

Hermed et sæt vilkår som du bedes acceptere ved indgåelse af aftale, booking og tilmelding hos os.

Vi håber at disse regler fører til gensidig tryghed og et gnidningsfrit førløb.


Evaluering

Vi bestræber os på at yde den bedste service og de sjoveste oplevelser til dig og dine gæster.

Vi får mange gode tilbagemeldinger og nye henvendelser fra folk der enten selv har oplevet os eller har fået anbefalet vores shows.


Anbefal os!

Fik Du indfriet dine forventninger ? Anbefal os i dit netværk. ;-)

Har Du forslag til nye input og forbedringer ? Vi hører gerne fra dig ;-)

Bare skriv en mail. Jeg er altid glad for konstruktiv feedback.


Og husk:

Mangler der noget - sig det til os.....Var du tilfreds - sig det til andre...


På forhånd tak og mvh Fritz Feichtinger

Betingelser for bestilling til Polterabender og Festarrangementer


Henvendelse

Venligst ring eller sms til 31 66 30 10 ved spørgsmål - eller udfyld felterne i kontakt boksen.


Giv os mest mulig info mht dine ønsker:

Anledning - Ønsket dato & starttid - Stedet (adresse eller postnr) - Antal deltagere - Musikanlæg - Specielle ønsker og ideer


Aftale

Vi taler eller skriver sammen om ønsket dato, tid, pris, antal deltagere, sted og øvrige vilkår i aftalen


Bestilling

Vi fremsender en mail med aftalen og du returnerer den med din accept.


Gyldighed

Efter gensidig accept er aftalen bindende og kan kun ændres med begge parters accept.


Betaling

Som anført i aftalen: Kontant / MobilePay før start eller forud via bankoverførsel.


Ændringer

kan aftales med begge parters accept.


Aflysninger

Der er ved booking af kulturelle arangementer og indgåede aftaler om musik- og danseundervisning ingen fortrydelsesret.

Venligst se relevant pjece Ren besked om fester og aftaler udgivet af www.forbrugerstyrelsen.dk


Flytning til anden dato

Som udgangspunkt er den indgåede aftale juridisk bindende.

Vi plejer dog at være meget imødekommende hvis der ønskes ændringer fremsat med rimelig varsel.

Hvis det er muligt kan begge parter med gensidig accept indgå en ny aftale med en ny dato og tid.


Deltagelse

All deltagelse sker på eget ansvar.

Skolen, læreren og undervisningsstedet holdes fri for enhver form for erstatningsansvar.

Udeblivelse eller for sent fremmøde fra kundens side sker for egen regning. Det fulde honorar skal betales.

 

Foto & video   

Det er ikke tilladt at filme hele showet uden forudgående aftale og accept.

Der må dog tages billeder og korte videoklip.


Forbehold     

Der tages forbehold for udskiftning af instruktør og ændring af undervisnings stedet.

Der tages forbehold for at instruktøren afbryder undervisningen hvis deltagerne er for berusede eller hvis der er andre forstyrrende forhold der påvirker undervisningens kvalitet og deltagernes oplevelse negativt.


Erstatning     

Skulle det ske at underviseren er forhindret eller vores undervisningssted ikke er disponibelt sørger vi for at stille en kvalificeret afløser hhv. et tilsvarende sted til rådighed.


Krav til de lokale forhold når eventen finder sted på Din adresse

Der skal være minimum 1 kvm pr. person og dansearealet skal være så kvadratisk som muligt. (f. eks 20 personer = 20 kvm areal 5x4m eller 7x3m osv.) Instruktøren har brug for 1 lille bord til musikanlægget og El på 220V i nærheden.Betingelser for enetimer med 1-4 personer


Henvendelse

Venligst ring eller sms til 31 66 30 10 ved spørgsmål - eller udfyld felterne i kontakt boksen.


Aftale

Vi taler eller skriver sammen om ønsket dato, tid, pris, antal deltagere, sted og øvrige vilkår i aftalen


Bestilling

Vi fremsender en mail med aftalen og du returnerer den med din accept.


Gyldighed

Efter gensidig accept er aftalen bindende men kan evt. ændres med begge parters accept.


Betaling

Som anført i aftalen: Kontant / MobilePay før start eller forud via bankoverførsel.


Ændringer

og evt. aflysning accepteres senest 3 døgn før timens aftalte afholdelse.


Udeblivelse

fra timen uden forudgående erstatningsaftale medfører tab af timen og pligt til at betale.


Erstatning

Gives hvis instruktøren er forhindret.


Vilkår og betingelser for alle Pardans-, Fitness- og Zumba hold


Prøvetimre     

Du kan deltage i een prøvetime på holdet efter forudgående aftale. Prøvetimen betales særskilt og indregnes i kursusgebyret såfremt du ønsker at deltage i holdets kursusforløb.


Indmelding med sikring af plads på holdet   

Betaling af hele kursusgebyr skal ske senest een uge før kursusstart.


Fortyrydelse      

Kan ske op til een uge før kursusstart.

Der er ingen refusion af kursusgebyr ved framelding senere end een uge før kursusstart.


Hold flytnig     

Du har mulighed for at flytte på et andet hold efter aftale.


Hoppe på holdet ?     

Mulighed for at komme på et hold efter kursusstart efter aftale. Vi tilbyder en pris for de resterende antal gange.


Ferie                 

Undervisningsfrie dage ud over almindelige helligdage oplyses på holdet, på hjemmesiden og i nyhedsbrevene.


Deltagelse

All deltagelse sker på eget ansvar.

Skolen, læreren og undervisningsstedet holdes fri for enhver form for erstatningsansvar.


Udeblivelse     

Sker for egen regning. Vi tilbyder dog at du kan deltage på et af de øvrige uge-hold på samme niveau.


Indhentning

Efter udeblivelse af længere varighed kan du tage enetimer for at indhente det forsømte og dermed komme på holdets

niveau igen. - Ring / sms og hør mere om opgradering og brush up.


Aflysninger         

Vi tager forbehold for at skolen aflyser en undervisnings gang.


Erstatning           

Såfremt undervisningen aflyses gives erstatningsundervisning som forlængelse af holdet eller på en ekstra dag.


Forbehold             

Der tages forbehold for udskiftning af instruktør og undervisningslokale.


Udsættelse af kursusstart     

Der tages forbehold for udsættelse af programsat holdstart i max. 2 uger.

I disse tilfælde forlænges holdet naturligvis tilsvarende.